Tidsregistrering

Enkel tidsregistrering fra PC og mobil.

Med BitaBIZ får medarbejderen det fulde overblik over sine timer fra både mobil og web-portal.

Timerne gemmes i kalenderen så både medarbejder og chef får det fulde overblik.

Mobil app

Timer registreres nemt fra mobil app’en.

Overblik over tidsregistreringer

Medarbejderen får nemt overblik over summen af sine timer registreret over en periode.

Tidsregistrering med eller uden godkenderflow

Tilbagevendende registreringer

Hvis man har faste timer på faste ugedage, kan medardbejderen booke sine timer for en periode ad gangen. Eksempelvis hver fredag hveranden uge.