HR- & personaleplatform, som giver overblik

Med BitaBIZ får jeres virksomhed en moderne personaleplatform, hvor både medarbejder og systemadministrator kan oprette og vedligeholde stamdata.

HR statistik
 • Restferie
 • Sygefravær
 • Afspadseringstimer
 • Rejsedage, kursusdage, fridage, hjemmearbejdsdage, m.fl.
 • Antal ansatte i jeres virksomhed og per afdeling
 • Anciennitetsprofil
 • Personaleomsætning
 • Benchmark

Personaleoverblik

 • Ansættelses- og opsigelsesdato
 • Organisationsdiagram
 • Afdelinger
 • Jobtitel
 • Lister med stamdata
 • Telefonbog
 • Chefer og godkenderflow
 • Historik
 • Tags

Organisationsdiagram med synligt godkenderflow

Jeres organisationsdiagram opdateres automatisk, efterhånden som I opretter nye afdelinger og medarbejdere. Diagrammet giver samtidig overblik over jeres oprettede godkenderflow.

Nem adgang til kontaktinfo og fødselsdage

Via People får I et hurtigt overblik over kollegers fødselsdage, kontaktinfo og fraværsstatus.

Fuldt opdateret Lønadministration

BitaBIZ er prekonfigureret til at opdatere jeres lønsystem med fravær, timer og kørsel.

BitaBIZ registrerer også, hvis der registreres ændringer til en lukket lønperiode.

Med BitaBIZ er lønadministrator den første, der bliver opdateret om ændringer i forbindelse med on- og off boarding af medarbejdere. Eksempelvis i forbindelse med nyansættelser, opsigelser eller et ændret løntag.

BitaBIZ kan følge op på lønperiodens registreringer.

Med en månedlig opfølgning op til jeres lønkørsel, skabes der fokus på, at alle events skal registreres og godkendes i BitaBIZ inden lønkørslen. Opfølgningen kan være med eller uden godkenderkrav til den enkelte medarbejder.

Smart arbejdsgang med indbygget kommunikationsflow

Med BitaBIZ får hver medarbejder sin egen kalender, der viser samtlige registreringer.

Hvis chef eller lønadministrator skal efterregistrere en event for en medarbejder, orienteres medarbejder direkte om ændringen via e-mail, inklusive hvem, der har foretaget ændringen. Samtidig gemmes registreringen i medarbejderens kalender.

Fleksibel platform med indbygget medarbejdertags

Via TAGs skabes der et hurtigt overblik over jeres personale. Det er nemt at oprette de tags, der er relevante for jeres virksomhed og efterfølgende tagge jeres medarbejdere, eksempelvis på løntags, kompetencetags, ressourcetags m.v.